Մուտք գործել իմ անձնական էջ

Վարկի դիմում

Որքա՞ն գումար կարող եմ ստանալ

Առաջին անգամ Դուք կարող եք դիմել մինչև 250․000 ՀՀ դրամի համար, սակայն յուրաքանչյուր հաճախորդի համար վարկի սահմանաչափը կորոշվի անհատապես։ Որքան Ձեր վճարումների վարքագիծը լավը լինի, այնքան լավ պայմաններ կկարողանանք առաջարկել Ձեզ։ Բարեխիղճ հաճախորդներին մենք տրամադրում ենք մինչև 500․000 ՀՀ դրամ։ Կրկնվող վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 60.83%, իսկ հնարավոր լրացուցիչ ծառայություներից օգտվելու դեպքում՝ 121․67-182․50%