Մուտք գործել իմ անձնական էջ

Հաշվետվություններ

2019

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30.06.2019

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31.03.2019

 

2018

2018 թ․ տարեկան Ֆինանսական հաշվետվություն

 

2018

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31․12․2018

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30.09.2018

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30.06.2018

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31.03.2018

 

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 01.07-30.09.18

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 01.04-30.06.18

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 01.01-31.03.18

 

2017

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31․12․2017թ․

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30․09․2017թ․

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30․06․2017թ․

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31․03․2017թ․

Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ 2017թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

Դրամական միջոցների հոսքի մասին միջանկյալ հաշվետվություն 31․03․2017թ․

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին միջանկյալ հաշվետվություն 31․03․2017թ․․2017թ․

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին միջանկյալ հաշվետվություն 31․03․2017թ․

 

 

 

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ

 

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն