Մուտք գործել իմ անձնական էջ

Հաշվետվություններ

2018

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31․12․2018

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30.09.2018

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30.06.2018

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31.03.2018

 

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 01.07-30.09.18

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 01.04-30.06.18

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 01.01-31.03.18

 

2017

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31․12․2017թ․

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30․09․2017թ․

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30․06․2017թ․

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31․03․2017թ․

Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ 2017թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

Դրամական միջոցների հոսքի մասին միջանկյալ հաշվետվություն 31․03․2017թ․

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին միջանկյալ հաշվետվություն 31․03․2017թ․․2017թ․

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին միջանկյալ հաշվետվություն 31․03․2017թ․

 

 

 

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ

 

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն