Մուտք գործել իմ անձնական էջ

Վարկային գծի սահմանաչափի փոփոխություն

Ո՞ր դեպքում է փոփոխվում իմ վարկային գծի սահմանաչափը

Վարկառուի դիմումի հիման վրա կամ Վարկատուի նախաձեռնությամբ, Վարկային գծի սահմանաչափը կարող է ավելանալ Հնարավոր վարկային գծի սահմանաչափի սահմաններում։ Վարկատուի կողմից Վարկառուի (վարկունակության) վճարունակության գնահատման միջոցով և համաձայն Վարկատուի ներքին իրավական ակտերի: Վարկատուն կարող է չավելացնել Վարկային գծի սահմանաչափը կամ կարող է պակասեցնել այն, ինչպես նաև զրոյացնել, եթե Վարկատուի կարծիքով Վարկառուի վճարունակությունը փոխվել է: Վարկային գծի սահմանաչափի փոփոխությունը կատարվում է Վարկատուի կողմից միակողմանիորեն և չի կարող ազդել Հատկացված վարկի կամ դրա մարման պայմանների վրա: