Մուտք գործել իմ անձնական էջ

Հաճախորդի հաշիվը և տվյալները

Ի՞նչ է անհրաժեշտ անել, եթե ցանկանում եմ դադարեցնել վարկային գծի պայմանագիրը

Խնդրում ենք մոտենալ ցանկացած մասնաճյուղ և ներկայացնել վարկային գծի դադարեցման գրավոր դիմում։ Վարկային գիծը ենթակա է փակման դիմումի ստացումից հետո 14 օրյա ժամկետում։