Մուտք գործել իմ անձնական էջ

Աշխատանք

Թափուր աշխատատեղ 1

Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ` 

Երևանում, Ստեփանակերտում, Գորիսում, Վարդենիսում և Սևանում։   


Աշխատանքի նկարագրություն՝

 1. Մասնաճյուղերում հաճախորդների սպասարկում
 2. Ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունների նկարագրություն
 3. Հաճախորդներին տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում
 4. Նոր պայամնագրերի կնքում և ծրագրային գրանցում
 5. Աշխատանքային պարտականությունների հետ կապված այլ առաջադրանքներ

 

Մասնագիտական որակավորում`

1․ Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական ոլորտում

2․ Առնվազն 1 տարվա փորձ ֆինանսական կամ հաճախորդների սպասարկման այլ ոլորտում

3․ MS Office-ի գերազանց իմացություն

4․ Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն

5․ Վերլուծական մտածողություն

6․ Խնդիրներին արագ լուծում տալու հմտություն

7․ Գերազանց հաղորդակցման և ներկայացման հմտություն

8․ Պատասխանատվության մեծ զգացում

9․ Ճնշման տակ աշխատելու հնարավորություն

10․ ժամանակը արդյունավետ կառավարման հմտություն

 

Դիմելու ընթացակարգ՝

Ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրականը cv@varks.am էլ․ հասցեին։ Նկարագիր դաշտում տվյալ հաստիքի անունը և քաղաքը չնշելու դեպքում Ձեր դիմումը չի դիտարկվի։ 

 

Թափուր աշխատատեղ 2

Հաճախորդների Աջակցման Բաժնի Մասնագետ` Երևանում

 

Աշխատանքի նկարագրություն՝

 1. Տրամադրել հաշվետվություն և տեղեկատվություն Ղեկավարությանը
 2. Սպասարկել և աջակցել Կոնտակտային Կենտրոն զանգահարող Հաճախորդներին 
 3. Պատրաստել և տրամադրել Ղեկավարության պահանջած հաշվետվությունները և տեղեկատվությունը
 4. Տեղեկացնել Ղեկավարությանը առկա խնդիրների մասին, առաջարկել լուծումներ
 5. Սպասարկել և աջակցել Կոնտակտային Կենտրոն զանգահարող Հաճախորդներին
 6. Սպասարկել մուտքային զանգերը - աջակցել Հաճախորդներին, պատասխանել նրանց հարցերին, տրամադրել համապատասխան տեղեկատվություն
 7. Արձագանքել առցանց չաթին
 8. Ամրագրել Հաճախորդների խնդիրները առաջին իսկ կոնտակտից հետո, փոխանցել առաջադրված և չլուծված հարցերը, ինչպես նաև բողոքները, համապատասխան բաժիններ
 9. Տրամադրել տեղեկատվություն կազմակերպության ծառայությունների և պայմանների մասին
 10. Աջակցել Հաճախորդներին առցանց վարկի համար դիմելու ընթացքում
 11. Կատարել առօրյա հրավեր-զանգեր համապատասխան Հաճախորդներին
 12. Կատարել անհրաժեշտ հարցումներ
 13. Բացահայտել Հաճախորդների կարիքները
 14. Փոխանցել հեռախոսազանգերը համապատասխան բաժիններին

 

Մասնագիտական որակավորում` 

 1. Պահանջվող որակավորումներ
 2. Բարձրագույն կրթություն
 3. Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն
 4. Ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն
 5. Համակրգչային հմտություններ
 6. Բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 7. Լսելու հմտություն
 8. Թիմային ներգրավվածություն
 9. Վաճառքների տիրապետելու հմտություն

 

Դիմելու ընթացակարգ՝

Ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրականը cv@varks.am էլ․ հասցեին։ Նկարագիր դաշտում տվյալ հաստիքի անունը և քաղաքը չնշելու դեպքում Ձեր դիմումը չի դիտարկվի։ 

 

Թափուր աշխատատեղ 3

ՀԱՇՎԱՊԱՀ- ՀԾ Բանկ 4.0  տեխնիկական մասնագետ

 

Աշխատանքի նկարագրություն՝

 1. Իրականացնել ամենօրյա վճարումներ
 2. Հսկել մասնաճյուղերում կանխիկի հետ կապված գործառնությունները
 3. Իրականացնել ամենօրյա ներքին փոխանցումներ
 4. Հաշվառել հիմնական միջոցներ
 5. Հարկային հաշվետվությունների կազմում
 6. ՀՀ Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների կազմում
 7. Իրականացնել ամենօրյա տվյալների փոխանցում ՀԾ Բանկ 4.0 համակարգ
 8. Իրականացնել տվյալների բազայի ստուգում
 9. Իրականացնել տվյալների բազայի ուղղում ըստ անհրաժեշտության

 

Մասնագիտական որակավորում` 

 1. Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիատական, հաշվապահական և  ՏՏ ոլորտներում
 2. Հաշվապահի կամ ՏՏ առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ /ՈՒՎԿ-ում փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 3. Հաշվապահական օրենսդրության իմացություն
 4. Excel-ի, ՀԾ Բանկի գերազանց տիրապետում
 5. Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 6. Վերլուծական մտածողություն

 

Դիմելու ընթացակարգ՝

Ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրականը cv@varks.am էլ․ հասցեին։ Նկարագիր դաշտում տվյալ հաստիքի անունը չնշելու դեպքում Ձեր դիմումը չի դիտարկվի։ 

 

Թափուր աշխատատեղ 1

Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ` 

Երևանում, Ստեփանակերտում, Գորիսում, Վարդենիսում և Սևանում։   


Աշխատանքի նկարագրություն՝

Պարտքերի հավաքագրման վարչության ղեկավար

 

Աշխատանքի նկարագրություն՝

 1. Ստեղծել, բարելավել, և իրականացնել հավաքագրման գործընթացներ՝ նվազեցնելու ժամկետանց պարտավորությունների չափը։
 2. Ապահովել նորարարական տեխնիկական սարքավորումների կիրառումը ՝ նպաստելու աշխատանքային արդյունավետությանը։
 3. Վերահսկել եւ ուղղորդել պարտքերի հավաքագրման բաժնի աշխատանքը, բարելավել պրեցեսները եւ մշակել համապարփակ ընթացակարգեր `ուղղված աշխատողների ամենօրյա աշխատանքին:
 4. Համագործակցել այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների և գործընկերների խմբերի կոորդինատորներ հետ ` պարտքերի հավաքագրման արդյունավետություն ապահովելու համար ։
 5. Ապահովել վարչությունում արդյունավետ աշխատանք՝ ըստ առաջնահերթության դասակարգելով և բաժանելով աշխատանքը ստորաբաժանման աշխատակիցների միջև ։
 6. Վերահսկել և գնահատել պարտքերի հավաքագրման ելքային և մուտքային զանգերը՝ հաճախորդների հետ հարաբերությունները պահպանելու և բարելավելու նպատակով։
 7. Վերահսկել հաճախորդների վճարումների հավաքագրման գործընթացը՝ ըստ վճարման ժամկետների։
 8. Բացահայտել ժամկետանց պարտավորությունների հետ կապված խնդիրները և դրանք քննարկել ղեկավարության հետ։
 9. Կանոնավոր կերպով զեկուցել հավաքագրման բաժնի առաջադընթացի և վիճակագրական տվյալների մասին։
 10. Ապահովել աշխատակազմի պարբերաբար գնահատման և զարգացման գործընթաց ։
 11. Վերահսկել եւ պատասխանատվություն կրել ՀՀ օրենսդրությանը եւ ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավական ակտերին համապատասխանության համար.

Կազմել վարկային պորտֆոլիո եւ պարտքերի հավաքագրման գործընթացի շարունակական վերլուծություն կատարել, արդյունքների հիման վրա կատարելագործման լուծումներ առաջարկել։

 

Մասնագիտական որակավորում` 

 1. - Բարձրագույն կրթություն բիզնես կառավարման կամ ֆինանսների ոլորտում
 2. Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական հաստատություններում և/կամ հեռահաղորդակցման ընկերություններում՝ համապատասխան ղեկավար պաշտոնում։
  Ֆինանսական և/կամ հեռահաղորդակցման ընկերություններում համապատասխան ոլորտի ղեկավար պաշտոնում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
 3. Առաջատար ՏՏ տեխնոլոգիաների վարժ տիրապետում
 4. Առաջնորդի հմտություններ՝մեծ թվով աշխատակիցներ ղեկավարելու ունակություն
 5. Ուժեղ ներանձնային և ժամանակի կառավարման հմտություններ
 6. Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում
 7. Խնդրահարույց իրավիճակների կարգավորման և միաժամանակ մի քանի գործառույթ իրականացնելու հմտություններ
 8. MS Office փաթեթի գերազանց իմացություն 
 9. Սթրեսակայունություն և ինքնակառավարման հմտություններ

   

  Դիմելու ընթացակարգ՝

  Ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրականը cv@varks.am էլ․ հասցեին։ Նկարագիր դաշտում տվյալ հաստիքի անունը չնշելու դեպքում Ձեր դիմումը չի դիտարկվի։