Մուտք գործել իմ անձնական էջ

Աշխատանք

Թափուր աշխատատեղ 1

Կոնտակտային կենտրոնի բաժնի ղեկավար

 

 Աշխատանքի նկարագրություն՝

 • Բարելավել գործընթացները և մշակել համապարփակ ընթացակարգեր,

 • Վերահսկել և ղեկավարել Կոնտակտային կենտրոնի ամենօրյա գործողությունները,

 • Համագործակցել այլ ստորաբաժանումների և գործընկերների հետ,

 • Ապահովել հաճախորդների սպասարկման բարձր որակ և ցուցաբերել պատրաստակամորեն օգնելու մոտեցում,

 • Հետևողական լինել աշխատակազմի զարգացման և գնահատման հարցում,

 • Վերահսկել և ապահովել համապատասխանություն՝ ՀՀ Օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ իրավական ակտերին,

 • Ապահովել հանդարտ և արդյունավետ աշխատանքային գործընթաց, մասնավորապես տվյալ ստորաբաժանման մեջ,

 • Վերահսկել և ապահովել հաճախորդների սպասարկումը և համբերատար կերպով հաղորդակցման ուղիներ գտնել․

 • Հետևել, վերահսկել և հաղորդել KPI-ները,

 • Ապահովել հիմնական արդյունքները,

 • Տվյալների վրա հիմնված որոշումներ կայացնել,

 • Մշակել և իրականացնել նոր նախաձեռնություններ նպատակներին հասնելու համար։

 

Մասնագիտական որակավորում`

 • Բարձրագույն կրթություն Բիզնես կառավարման, Ֆինանսների, ծրագրերի կառավարման, հասարակայնության հետ կապերի կամ հարակից ոլորտներում,

 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական հաստատություններում հաճախորդների սպասարկման ոլորտում՝ զբաղեցնելով ղեկավար պաշտոն,

 • Հմտություններ ծրագրերի կառավարման ոլորտում,

 • Կարողություն առաջնորդելու մեծ թվով աշխատակիցների,

 • Ուժեղ միջանձնային և ժամանակի կառավարման հմտություններ,

 • Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն,

 • Հմտություններ բազմաբնույթ խնդիրների լուծման գործընթացում,

 • MS Office-ի գերազանց իմացություն,

 • Առաջնորդի ուժեղ հմտություններ, աշխատակիցներին աջակցելու և նրանց հետ համագործակցելու հմտություններ,

 • Սթրեսակայունություն։

 

Թափուր աշխատատեղ 2

Իրավաբան

 

Աշխատանքի նկարագրություն՝

 • Կազմել  և մշակել տարբեր պայմանագրեր, համաձայնագրեր, երաշխավորագրեր,
 • Պատրաստել հայցադիմումներ, բողոքներ, դիմումներ, պահանջներ, վճարման կարգադրություններ, ծանուցումներ և այլ իրավական փաստաթղթեր,
 • Պատրաստել ներքին կանոնակարգեր, հրամաններ, կորպորատիվ փաստաթղթեր,
 • Հետևել ՀՀ օրենսդրական դաշտում կատարվող փոփոխություններին և համապատասխան առաջարկներ անել ղեկավարությանը,
 • Ներկայացնել և պաշտպանել Ընկերության իրավունքներն ու շահերը դատարաններում և այլ հաստատություններում,
 • Ընկերության անունից հանդես գալ Հարկադիր Կատարման Ծառայությունում, նոտարական գրասենյակներում և այլ պետական և մասնավոր հաստատություններում,
 • Ընկերությանը տրամադրել իրավական խորհրդատվություն գործող կանոնակարգերի և իրավական ռիսկերի բացահայտման հետ կապված,
 • Ցուցաբերել անհատական մոտեցում հաճախորդների պահանջները բավարարող իրավական խնդիրների լուծումները գտնելու և Ընկերության արժեքներին և սկզբունքներին համապատասխանելու համար,
 • Կատարել աշխատանքի հետ կապված այլ հանձնարարականներ:

 

Մասնագիտական որակավորում`

 • Բակալավրի աստիճան իրավագիտության ոլորտում,
 • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն,
 • Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում։ Բանկային և ֆինանսական ոլորտներում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրությանը և Կենտրոնական բանկի կանոնակարգերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Կարճ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում և ճնշման տակ աշխատելու ունակություն,
 • Ուշադրություն մանրուքների և ճշգրտումների նկատմամբ,
 • ՈՒժեղ հաղորդակցական հմտություններ,
 • Ժամանակի կառավարման հմտություն,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն։

 

Թափուր աշխատատեղ 3

Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ` 

Երևանում, Դիլիջանում, Նոյեմբերյանում, Վեդիում, Ապարանում, Սևանում, Արթիկում, Նոր Հաճնում, Գավառում, Մեծամորում, Եղվարդում, Ալավերդիում, Սիսիանում, և Թալինում:


Աշխատանքի նկարագրություն՝

 1. Մասնաճյուղերում հաճախորդների սպասարկում
 2. Ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունների նկարագրություն
 3. Հաճախորդներին տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում
 4. Նոր պայամանագրերի կնքում և ծրագրային գրանցում
 5. Աշխատանքային պարտականությունների հետ կապված այլ առաջադրանքներ

 

Մասնագիտական որակավորում`

1․ Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական ոլորտում

2․ Առնվազն 1 տարվա փորձ ֆինանսական կամ հաճախորդների սպասարկման այլ ոլորտում

3․ MS Office-ի գերազանց իմացություն

4․ Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն

5․ Վերլուծական մտածողություն

6․ Խնդիրներին արագ լուծում տալու հմտություն

7․ Գերազանց հաղորդակցման և ներկայացման հմտություն

8․ Պատասխանատվության մեծ զգացում

9․ Ճնշման տակ աշխատելու հնարավորություն

10․ ժամանակը արդյունավետ կառավարման հմտություն

 

Դիմելու ընթացակարգ՝

Ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրականը cv@varks.am էլ․ հասցեին։ Նկարագիր դաշտում տվյալ հաստիքի անունը և քաղաքը չնշելու դեպքում Ձեր դիմումը չի դիտարկվի։ 

 

Թափուր աշխատատեղ 4

Կոնտակտային կենտրոնի մասնագետ` Երևանում

 

Աշխատանքի նկարագրություն՝

 1. Տրամադրել հաշվետվություն և տեղեկատվություն Ղեկավարությանը
 2. Սպասարկել և աջակցել Կոնտակտային Կենտրոն զանգահարող Հաճախորդներին 
 3. Պատրաստել և տրամադրել Ղեկավարության պահանջած հաշվետվությունները և տեղեկատվությունը
 4. Տեղեկացնել Ղեկավարությանը առկա խնդիրների մասին, առաջարկել լուծումներ
 5. Սպասարկել և աջակցել Կոնտակտային Կենտրոն զանգահարող Հաճախորդներին
 6. Սպասարկել մուտքային զանգերը - աջակցել Հաճախորդներին, պատասխանել նրանց հարցերին, տրամադրել համապատասխան տեղեկատվություն
 7. Արձագանքել առցանց չաթին
 8. Ամրագրել Հաճախորդների խնդիրները առաջին իսկ կոնտակտից հետո, փոխանցել առաջադրված և չլուծված հարցերը, ինչպես նաև բողոքները, համապատասխան բաժիններ
 9. Տրամադրել տեղեկատվություն կազմակերպության ծառայությունների և պայմանների մասին
 10. Աջակցել Հաճախորդներին առցանց վարկի համար դիմելու ընթացքում
 11. Կատարել առօրյա հրավեր-զանգեր համապատասխան Հաճախորդներին
 12. Կատարել անհրաժեշտ հարցումներ
 13. Բացահայտել Հաճախորդների կարիքները
 14. Փոխանցել հեռախոսազանգերը համապատասխան բաժիններին

 

Մասնագիտական որակավորում` 

 1. Պահանջվող որակավորումներ
 2. Բարձրագույն կրթություն
 3. Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն
 4. Ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն
 5. Համակարգչային հմտություններ
 6. Բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 7. Լսելու հմտություն
 8. Թիմային ներգրավվածություն
 9. Վաճառքների տիրապետելու հմտություն

 

Դիմելու ընթացակարգ՝

Ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրականը cv@varks.am էլ․ հասցեին։ Նկարագիր դաշտում տվյալ հաստիքի անունը չնշելու դեպքում Ձեր դիմումը չի դիտարկվի։ 

 

Թափուր աշխատատեղ 5 

Պարտքերի հավաքագրման բաժնի ղեկավար

Աշխատանքի նկարագրություն՝

 • Վերահսկել եւ ուղղորդել պարտքերի հավաքագրման բաժնի աշխատանքը, բարելավել պրոցեսները եւ մշակել համապարփակ ընթացակարգեր `ուղղված աշխատողների ամենօրյա աշխատանքին;
 • Համագործակցել այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների և գործընկերների խմբերի կոորդինատորներ հետ ` պարտքերի հավաքագրման արդյունավետություն ապահովելու համար;
 • Ղեկավարել բաժնի աշխատակիցներին, ապահովել աշխատակազմի պարբերաբար գնահատման և զարգացման գործընթաց;
 • Վերահսկել և պատասխանատվություն կրել ՀՀ օրենսդրությանը և ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավական ակտերին համապատասխանության համար;  
 • Ապահովել բաժնում արդյունավետ աշխատանք՝ ըստ առաջնահերթության դասակարգելով և բաժանելով աշխատանքը ստորաբաժանման աշխատակիցների միջև;
 • Կազմել վարկային պորտֆոլիո եւ պարտքերի հավաքագրման գործընթացի շարունակական վերլուծություն կատարել, արդյունքների հիման վրա կատարելագործման լուծումներ առաջարկել;
 • Կատարել ռիսկի գնահատում, պատրաստել հաշվետվություններ բիզնես կարիքների հիման վրա, իրականացնել համակարգային վերլուծություններ եւ արդյունքների հիման վրա ներկայացնել առաջարկություններ:

 

Մասնագիտական որակավորում` 

 1. Բարձրագույն կրթություն բիզնես կառավարման կամ ֆինանսների ոլորտում;

 2. Ֆինանսական հաստատություններում համապատասխան ոլորտի ղեկավար պաշտոնում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ;

 3. Նախագծերի կառավարման հմտություններ; 

 4. Մեծ քանակությամբ աշխատակիցների ղեկավարելու հմտություն; 

 5. Ուժեղ միջանձնային եւ ժամանակի կառավարման հմտություններ;

 6. Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց տիրապետում;

 7. MS Office փաթեթի գերազանց իմացություն;

 8. Սթրեսակայունություն և ինքնակառավարման հմտություններ։

 

Դիմելու ընթացակարգ՝

Ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրականը cv@varks.am էլ․ հասցեին։ Նկարագիր դաշտում տվյալ հաստիքի անունը չնշելու դեպքում Ձեր դիմումը չի դիտարկվի։